Тазобедрена артропластика

Тазобедрена артропластика
Юли 10, 2019

Тазобедрената артропластика се смята за една от най-успешните оперативни процедури на 21-и век.Многобройни са видовете и моделите на тазобедрените ендопротези и толкова различни и методите за тяхното поставяне.Днес нашите пациенти са все по-критични и взискателни в оценките си за сигурност,качество,усложнения и очаквания за дългосрочност и преживяемост на имплантите.

Добрите функционални резултати и произтичащите от това отлично качество на жвот,неограничена подвижност и натоварване със добър социален статус за пациентите ми,са основните причини за полаганите от мен усилия в прецизиране и подобряване на следоперативните резултати.

Средната възраст на пациентите подходящи за подмяна на тазобедрена става постоянно намалява,в резултат на което се пораждат въпроси за износване,издръжливост и високо качество на използваните съвременни  импланти.

Смяната на тазобедрена става винаги подобрява функцията и качеството на живот при всички пациенти.Разбира се това е свързано с изходното положение и здравословния им статус.

Трябва да се има превид,че разходите на здравната система за медикаменти,физиотерапия,рехабилитация и болнично лечение на артрозната болест могат да заемат огромни размери.В същото време смяната на тазобедрена става ефективно облекчава болката,подобрява функцията и качеството на живот на пациентите, както и тяхното самочувствие и желание за живот.

Цел на съврменния ортопед-травматолог е да осигури достъп ,информираност и висока ортопедична култура на своите пациенти,за постигане на оптимални резултати.