За мен

Автобиография на Д-р Георги Димитров Манчев

Образование и обучение


09.2017 - 02.2019
ВМИ Пловдив ФОЗ
Управление, здравни грижи, обществено здраве
Магистър обществено здраве и здравен мениджмънт

09.2018
Столцалпе, Австрия
Цимер-Байомет
Мастър клас - Курс по първично и ревизионно колянно ендопротезиране

05.2018
Мадрид, Испания
АО Швейцария
Мастър клас - Тазобедрени и коленни перипротезни фрактури

03.2108
София, България
АО България
Гръбначни травми и фрактури - мениджмънт

02.2017
Ротердам, Холандия
АО Швейцария
Мастър клас - фрактури на проксимално бедро

12.2016
Солун, Гърция
EHS Гърция
Мастър клас - първично и ревизионно тазобедрено и колянно ендопротезиране

02.2016
София, България
АО България
Мениджмънт на фрактурите - за напреднали

07.2014
СБАЛО Проф.Бойчев, Горна баня, София
ВМИ София
Квалификационен курс по придобиване на ВСД за ендопротезиране

10.2008 - 05.2014
ВМИ Пловдив и УМБАЛ Св.Георги
Придобиване на специалност по ортопедия и травматология

07.2011
София, България
АО България
Принципи в оперативното лечение на фрактурите

1997 - 2004
Пловдив, България
Висше образование по медицина
ВМИ Пловдив

1992 - 1997
Средно образование
Езикова гимназия Бертолт Брехт Пазарджик
Немски и английски език


 

Трудов стаж


 - 2019 година
МБАЛ Св.Каридад Пловдив
Ортопед травматолог
Началник отделение
Лечебна, административна, организационна

04.05.2015 - 14.01.2019
УМБАЛ Пълмед Пловдив
Ортопед травматолог
Ординатор

09.2014 - 05.2019
МБАЛ Пловдив
Ортопед травматолог
Ординатор

10.2008 - 09.2014
УМБАЛ Свети Георги
Специализант към катедра ВМИ Пловдив
И ординатор към СО-СОТ
Ортопед травматолог
Младши ординатор

10.10.2010 - 05.2014
МБАЛ Велинград
Лекар ординатор в ОТО

05.2012 - 05.2015
Електромед - България
Търговия с медицински изделия
Продуктов мениджър

04.2006 - 04.2012
НТВ Медикал ООД
Търговия с медицински изделия
Продуктов мениджър

10.2004 - 03.2006
Хексал АГ
Търговия с медикаменти
Медицински представител

01.2004 - 07.2004
Наборна военна служба

Умения и компетенции

Основната ми дейност в МБАЛ Св.Каридад, отделение по ортопедия и травматология е заета с първично и ревизионно тазобедрено и колянно ендопротезиране. Диагностика и лечение на всички видове фрактури с модерни и съвременни импланти, мекотъканна и туморна хирургия,не работя тазова и гръбначна хирургия.

Началник съм на отделението от 01.06.2019, което е модерно оборудвано с 20 легла и млад боеспособен екип.
Работното ми време е всеки ден понеделник до петък 08.00-14.00 часа, на адрес: Пловдив, бул.Никола Вапцаров 23А,ОТО, МБАЛ Св. Каридад

Диагностична и амбулаторна дейност в пълен обем осъществявам в Пловдив,  ДКЦ Св. Каридад на бул.Никола Вапцаров 23А, каб. 106, сряда 12.00-17.00